Social Responsibility

Social Responsibility

HEM Suriname streeft ernaar om een leefbare en eerlijkere wereld achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen. De Sustainable Development Goals (SDG’s) welke zijn opgesteld door de United Nations zijn belangrijke wegwijzers voor onze organisatie. Binnen Suriname hebben we ons aangesloten bij een groep van mooie bedrijven die zich ook inzetten voor duurzame ontwikkelingsdoelen. 

De eerste SDG van armoede gaat ons erg aan het hart, vandaar dat we aandacht en fondsen hieraan besteden. Daarnaast zien wij onderwijs als de basis voor de toekomst en gezonde ontwikkeling. Om deze reden stimuleren we iedereen bij de HEM om altijd door te blijven leren. Intern en extern ondersteunen we initiatieven ten behoeve van vrouwen, kleine ondernemers en huiswerkbegeleiding voor kinderen. 

Juist als distributeur van consumptiegoederen is het belangrijk om na te denken over het beperken van schade aan het milieu. We scheiden al het afval van het bedrijf, recyclen waar mogelijk en hebben het gebruik van plastic flink teruggedrongen. 

Eveneens een pijler van ons sociaal beleid zijn de dieren. De zwerfdierenproblematiek maar ook verwaarlozing en mishandeling van dieren zijn een groot onrecht waar wij niet passief onder kunnen blijven.

Voor de komende jaren zullen de genoemde thema’s onze wegwijzers blijven, namelijk: armoede, onderwijs & ongelijkheid, gender, dieren en het milieu. Als voorbeeld zullen wij bewustwording van afvalscheiding vergroten en faciliteren dat onze medewerkers ook thuis en in hun buurten huisvuil gaan scheiden en brengen voor recycling. Op kantoor gaan we toewerken naar een paperless office. 

Wij kunnen dit alles zeker niet alleen, zonder partners kunnen wij geen duurzame onwikkelingsdoelen behalen. Wij zijn er trots op dat wij een bijdrage kunnen leveren aan de activiteiten van onder andere Stg Wiesje, Sticris, Su Aid, diverse dierenbeschermingsorganisaties en nog vele andere. 


HEM Suriname N.V.

Hendrikstraat 281
Paramaribo - Suriname
Tel: 472351
WhatsApp: 8641870

Hollandsche Export
Maatschappij B.V.

Corn. Verolmeweg 17,
2171 KV Sassenheim
P.O. Box 208, 2160 AE Lisse
Nederland
Tel: + 31 (0) 252 23 00 14

Webshops

now2Su logo hem2b logo Avoda logo
facebook page Instagram page Linkedin page
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later